การให้การรับรอง (Certified service)

เรียนเชิญรับฟังการแถลงความสำเร็จการดำเนินงานโครงการ ในงานสัมมนาเผยแพร่ผลสำเร็จการดำเนินงาน  “โครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม” วันที่ 17 กันยายน 2564

เรียนเชิญรับฟังการแถลงความสำเร็จการดำเนินงานโครงการ ในงานสัมมนาเผยแพร่ผลสำเร็จการดำเนินงาน “โครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม” วันที่ 17 กันยายน 2564

Join FREE “Investment Opportunities in Thailand’s Water Services Sector” at REGIONAL WATER TALKS 5 August 2021

Join FREE “Investment Opportunities in Thailand’s Water Services Sector” at REGIONAL WATER TALKS 5 August 2021

สทนช. เปิดรับเสนอชื่อผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกกรรมการลุ่มน้ำตั้งแต่วันที่ 1- 31 กรกฎาคมนี้

สทนช. เปิดรับเสนอชื่อผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกกรรมการลุ่มน้ำตั้งแต่วันที่ 1- 31 กรกฎาคมนี้

ขอเชิญรับฟังการสัมมนาออนไลน์ Water Footprint “การจัดการน้ำในโรงงาน” จัดโดยบริษัท Premier Products ในวัน พุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 – 16.00 น. (งานสัมมนาไม่มีค่าใช้จ่าย)

ขอเชิญรับฟังการสัมมนาออนไลน์ Water Footprint “การจัดการน้ำในโรงงาน” จัดโดยบริษัท Premier Products ในวัน พุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 – 16.00 น. (งานสัมมนาไม่มีค่าใช้จ่าย)

ขอเชิญรับฟังการสัมมนาทางวิชาการออนไลน์ Thailand and the Netherlands Technical Webinar on “The Sea Water Intrusion Challenges”

ขอเชิญรับฟังการสัมมนาทางวิชาการออนไลน์ Thailand and the Netherlands Technical Webinar on “The Sea Water Intrusion Challenges”

E-NEWSLETTER THAI SCP NETWORK

E-NEWSLETTER THAI SCP NETWORK

WEIS TALK


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.