เรียนเชิญรับฟังการแถลงความสำเร็จการดำเนินงานโครงการ ในงานสัมมนาเผยแพร่ผลสำเร็จการดำเนินงาน  “โครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม” วันที่ 17 กันยายน 2564

??ประกาศ ประกาศ!!??

เรียนเชิญรับฟังการแถลงความสำเร็จการดำเนินงานโครงการ ในงานสัมมนาเผยแพร่ผลสำเร็จการดำเนินงาน
“โครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม”

วันที่ 17 กันยายน 2564
⏰ เวลา 08.00 – 12.00 น.
? ผ่านระบบออนไลน์ (Program zoom)

Highlight
?”ประโยชน์ที่ได้รับจากการคำนวณค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร”
โดย คุณธาดา วรุณโชติกุล
ผู้จัดการโครงการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

?”การเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรและการทวนสอบ”
โดย
▶️ผู้แทนจากองค์กรนำร่อง จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
(1) บริษัท บางจาก คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
(2) บริษัท ไพโร เอนเนอร์ยี่ จำกัด
(3) บริษัท ยูเอซีเจ (ประเทศไทย) จำกัด
▶️ ผู้แทนจากหน่วยงานทวนสอบ
บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

?สนใจสามารถลงทะเบียนผ่าน Google form
https://forms.gle/z3q2Yfz3E2UXzn4S9

?Join Zoom Meeting :
https://us02web.zoom.us/j/82021030238?pwd=ZWN4OXQ1NUtVd2hDNEhmWnhzSy9FZz09

Meeting ID: 820 2103 0238
Passcode: 636791

??‍?สอบถามเพิ่มเติม
คุณชนันดา ปัญญา
?chanandap@fti.or.th
☎️02-345-1267

Leave a comment