เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ “อุตสาหกรรมเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น”