เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาออนไลน์เทคโนโลยีบริหารจัดการน้ำจากประเทศเนเธอร์แลนด์ ในวันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 14.30 – 16.00 น.

เชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ (WEBINAR)

“Dutch Water Technology: Smart solutions for resources efficiency and sustainable water footprint” in Thailand ในหัวข้อ Water and Wastewater Treatment, Water Reuse-Recycle, Desalination
วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 14.30-16.00 น.
ลงทะเบียน ได้ที่ https://forms.gle/hRZjrsA7QQ2dSEC2A
ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 นี้

กำหนดการ

Download

Leave a comment