หลักสูตร “Eco Factory for Waste Processor” วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง

หลักสูตร “Eco Factory for Waste Processor”

กลุ่มเป้าหมาย: ผู้ประกอบกิจการโรงงานประเภท 101, 105 และ 106

✅เข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

จัดโดย UNIDO ร่วมกับ กรมโรงงานอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

⏰ วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น.

📍 ณ ห้องสร้อยทอง 1 โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จ.ระยอง

➡️ ลงทะเบียน: https://url.fti.or.th/l/lmXoCL1Ql
สอบถามเพิ่มเติม: 02-345-1156/02-345-1261

Leave a comment