“หลักสูตรการประเมินผลกระทบทางสังคม” (Social Impact Assessment (SIA) Introduction)

พิเศษสำหรับท่านที่สมัครออนไลน์ จะได้รับราคาสมาชิก ส.อ.ท. 5,000 บาท