สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.) ได้จัดงาน “Thailand’s SDGs Hackathon ระดมความคิด พิชิตความยั่งยืน” ในห้วงเดือนกุมภาพันธ์ 2567

💡สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.) ได้จัดงาน “Thailand’s SDGs Hackathon ระดมความคิด พิชิตความยั่งยืน” ในห้วงเดือนกุมภาพันธ์ 2567
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้และสร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน SDGs ให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไป

📆เปิดรับสมัครและส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 22 ม.ค. 67 เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 200,000 บาท
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfF2VC__mvr0mFzgGs9yXGA0SmZYuKdO8ra7ypW3Cw835Cm3Q/viewform

📌สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
นางสาวมนัสวี ศรีภิรมย์ (ผู้ประสานงาน)
063-7924412
📌หรือคลิก https://sdgs.nesdc.go.th/hackathon2023/?openExternalBrowser=1

Leave a comment