วันที่ 27-28 ม.ค. 2563 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) จัดพิธีเปิดสำนักงานใหม่อย่างเป็นทางการภายใต้แนวคิด “Smart Office & Smart Service”

วันที่ 27-28 ม.ค. 2563 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) จัดพิธีเปิดสำนักงานใหม่อย่างเป็นทางการภายใต้แนวคิด “Smart Office & Smart Service”

โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิด นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และยังได้รับเกียรติจากเอกอัครราชทูตจากหลายประเทศและผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐ ในการนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ แก่ผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมฯ และแขกผู้มีเกียรติจากหลากหลายภาคส่วน อีกทั้งยังได้กล่าวแสดงความยินดีและให้กำลังใจแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสภาอุตสาหกรรมฯ ที่เป็นกำลังสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมของประเทศ
ในโอกาสนี้ สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการเพื่อนำเสนอผลงานและการให้บริการของสถาบันฯ ดังนี้
– การให้บริการด้านฐานข้อมูลน้ำและสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
– ศูนย์ปฏิบัติการ Water War Room
– การรับรองมาตรฐานต่างๆ (Eco Products / Water Footprint / Carbon Footprint for Products (CFP) / Carbon Footprint for Organization (CFO) / Eco Factory / Green Industrial / CSR-DIW / Eco Town
– การให้บริการองค์ความรู้ การฝึกอบรม การเยี่ยมชมดูงาน