นายธันยพัฒน์ มั่นณิชนันทน์ รองเลขาธิการ ส.อ.ท. เข้าร่วมงาน Action Day PM2.5 BKK “กทม. ชวนภาคีขยับเรื่อง ฝุ่นเมือง ด้วยกัน”

เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 66 เวลา 17.00 น. นายธันยพัฒน์ มั่นณิชนันทน์ รองเลขาธิการ ส.อ.ท. เข้าร่วมงาน Action Day PM2.5 BKK “กทม. ชวนภาคีขยับเรื่อง ฝุ่นเมือง ด้วยกัน” ซึ่งกรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม จัดขึ้น ณ สวนเบญจกิติ เขตคลองเตย เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศร่วมกันและเป็นพลังขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหานำไปสู่การปฏิบัติจนเกิดผลเป็นรูปธรรม โดยเข้ารับเกียรติบัตรในนามองค์กรเครือข่าย “Earth Month ร่วมลดฝุ่นละออง PM2.5” เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองจากการเดินทางและการใช้ยานพาหนะ และป้องกันสุขภาพของประชาชน จากนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

Leave a comment