นับถอยหลังอีก 7 วัน อบรมการสื่อสารอีเมลภาษาอังกฤษทางธุรกิจ ที่สัมฤทธิ์ผลและประทับใจ และเจาะลึกการเขียนอีเมลภาษาอังกฤษทางธุรกิจเชิงปฏิบัติการ วันที่ 26 -27 มี.ค 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น.

นับถอยหลังอีก 7 วัน อบรมการสื่อสารอีเมลภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
ที่สัมฤทธิ์ผลและประทับใจ และเจาะลึกการเขียนอีเมลภาษาอังกฤษทางธุรกิจเชิงปฏิบัติการ
🚨วันที่ 26 -27 มี.ค 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น.
🗺️ณ ห้อง BW ชั้น 6 โรงแรม Best Western Chatuchak
📌ลงทะเบียนและดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>https://bm.fti.or.th/effectiveintensive-english-e-mail-2024/
⚡️รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่านเท่านั้น⚡️
💡สมาชิก สน. รับส่วนสูงสุด 50%
📍จัดโดย หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ สภาอุตสาหกรรมฯ

📱ติดต่อสอบถาม : คุณแต้ง l คุณกล้วย Call Center 1453 (กด 1125) l มือถือ 086-329-1976

Leave a comment