งานสัมมนา “แนวทางการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ด้วยมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องเฮอริเทจบอลรูม1 โรงแรมเฮอริเทจ จ.เชียงราย
งานสัมมนา “แนวทางการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ด้วยมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ”
จัดโดย UNIDO ร่วมกับ กรมโรงงานอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น.
📍 ณ ห้องเฮอริเทจบอลรูม1 โรงแรมเฮอริเทจ จ.เชียงราย
กลุ่มเป้าหมาย: ผู้เริ่มต้นประกอบกิจการโรงงาน / ผู้ประกอบการโรงงานที่ต้องการเรียนรู้การยื่นสก.3
เข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
➡️ ลงทะเบียน: https://url.fti.or.th/l/5rHHn-vlv
สอบถามเพิ่มเติม: 02-345-1261/02-345-1156
✳️สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ 053-715399/086-4310137

Leave a comment