ขอเชิญท่านเข้าร่วมงานอบรมให้ความรู้ (ออนไลน์) ในหัวข้อ “หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการน้ำเสียและการนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่เบื้องต้นสำหรับบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม” ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 – 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมฯ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมงานอบรมให้ความรู้ (ออนไลน์) ในหัวข้อ “หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการน้ำเสียและการนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่เบื้องต้นสำหรับบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม” ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 – 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
ได้ที่ https://url.fti.or.th/l/fauFFalC7 หรือ Scan QR Cord

ดาวน์โหลด

กำหนดการอบรมหลักสูตร basic 19 พ.ย. 64

Leave a comment