ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ปฏิบัติการน้ำ (Water War Room)

ผู้บริหารสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน ร่วมหารือผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำ จังหวัดขอนแก่น…แก้ปัญหาน้ำแล้ง

เมื่อวันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 ทางสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมฯ นำโดยคุณสมชาย หวังวัฒนาพาณิช รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย งานสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน ได้เดินทางเข้าพบผู้บริหารหน่วยงาน ซึ่งมีหน้าที่ในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ ได้แก่ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 และผู้อำนวยการเขื่อนอุบลรัตน์ เพื่อรับฟังสถานการณ์น้ำในปัจจุบัน รวมถึงการวางแผนในการบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอและสามารถรองรับความต้องการของทุกภาคส่วนในช่วงฤดูแล้ง