ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรระบบการจัดการพลังงานและการประหยัดพลังงานในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่

https://forms.gle/vN9XYUCx66U1jKqy5

Leave a comment