ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา “โครงการขับเคลื่อยสู่ Net Zero EEC เพื่อสนับสนุนการลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศเพื่อระบบซื้อขายสิทธิ์ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และส่งเสริมการซื้อขายคาร์บอนเครดิตในพื้นที่ EEC” วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 – 12.00 น.

‼️ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา “โครงการขับเคลื่อยสู่ Net Zero EEC เพื่อสนับสนุนการลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศเพื่อระบบซื้อขายสิทธิ์ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และส่งเสริมการซื้อขายคาร์บอนเครดิตในพื้นที่ EEC” ✨

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 – 12.00 น.

ณ ห้องสร้อยทอง 1 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง
และ ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

แบบตอบรับเข้าร่วมงาน
https://forms.gle/Yjzy4mzEpvDQtwnL7

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณชนันดา ปัญญา 023451267

Leave a comment