ขอเชิญผู้ประกอบการกิจการโรงงาน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดการกากอุตสาหกรรมตามแนวทาง BCG เพื่อยกระดับสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม
📢📢 จังหวัดชลบุรี โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 📢📢
ขอเชิญผู้ประกอบการกิจการโรงงาน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดการกากอุตสาหกรรมตามแนวทาง BCG เพื่อยกระดับสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม
⏰วันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น.
📌 ห้องแปซิฟิค โรงแรม THE TIDE RESORT BANGSAEN
📝ลงทะเบียน ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย (รับจำนวนจำกัด เพียง 400 ที่นั่ง เท่านั้น (ได้รับใบประกาศนียบัตร)

Leave a comment