ขอเชิญสมัครอบรม หลักสูตร Industrial Thermal System Optimization (TSO) วันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ ห้องประชุมดวงกมล ชั้น 2 โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร
ขอเชิญสมัครอบรม หลักสูตร Industrial Thermal System Optimization (TSO) วันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมดวงกมล ชั้น 2 โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มโรงงานที่มีการใช้ความร้อนและไอน้ำในกระบวนการผลิต
*ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว
*บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ มีล่ามแปลภาษา
*ผู้ผ่านการฝึกอบรมได้รับใบประกาศนียบัตรจากอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
สมัครอบรมฟรี ‼️ ได้แล้ววันนี้- 26 ม.ค. 67
ลงทะเบียน จำนวนจำกัด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณชาญณัฏฐ์ 02 3451261

Leave a comment