ขอเชิญท่านเข้าร่วมงานอบรมให้ความรู้ (ออนไลน์) ในหัวข้อ “แนวทางการเติมน้ำฝนลงสู่ชั้นน้ำใต้ดินระดับตื้นของภาคอุตสาหกรรม” ผ่านระบบออนไลน์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ดาวห์โหลด

กำหนดการอบรมให้ความรู้.docx

กรุณาเลือกลงทะเบียนตามเขตพื้นที่ของท่าน

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5 (นครราชสีมา) ลิ้งลงทะเบียน https://url.fti.or.th/l/YtHsbqd0K

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 (ขอนแก่น) ลิ้งลงทะเบียน https://url.fti.or.th/l/VUX-X0fw9

วันที่ 22 ตุลาคม 2564 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 10 (อุดรธานี) ลิ้งลงทะเบียน https://url.fti.or.th/l/RsyB68Mmx

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 11 (อุบลราชธานี) ลิ้งลงทะเบียน https://url.fti.or.th/l/QDGU11YiB

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 9 (ระยอง) ลิ้งลงทะเบียน https://url.fti.or.th/l/svdb8JWEI

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 (สงขลา) ลิ้งลงทะเบียน https://url.fti.or.th/l/Ta8GUUWg2

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 (ตรัง) ลิ้งลงทะเบียน https://url.fti.or.th/l/kEjTwCCQ2

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 7 (กำแพงเพชร) ลิ้งลงทะเบียน https://url.fti.or.th/l/D8uniHmVc

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 2 (สุพรรณบุรี) ลิ้งลงทะเบียน https://url.fti.or.th/l/XBka42e2x

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 (ลำปาง)  ลิ้งลงทะเบียน https://url.fti.or.th/l/Xlf6iZhmV

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 8 (ราชบุรี) ลิ้งลงทะเบียน https://url.fti.or.th/l/bXCrv-TU1

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 3 (สระบุรี)  ลิ้งลงทะเบียน https://url.fti.or.th/l/sxJgjneyB

Leave a comment