กิจกรรมสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรม ให้เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องแสนสุข แกรนด์ฮออลล์ โรงแรม บางแสนเฮอริเทจ
‼️ กิจกรรมสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรม ให้เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องแสนสุข แกรนด์ฮออลล์ โรงแรม บางแสนเฮอริเทจ
ลงทะเบียน https://forms.gle/tpNYLRheWW2M2QWG9

Leave a comment