กิจกรรมดูงานต่างประเทศ

หลักสูตร วันที่ สถานที่ ค่าสมัครลงทะเบียน ลงทะเบียน
กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานด้านการจัดการน้ำ และสิ่งแวดล้อมต่างประเทศ รุ่นที่ 18, 9, 10 กรกฎาคม 2563-
กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานด้านการจัดการน้ำ และสิ่งแวดล้อมต่างประเทศ รุ่นที่ 223, 24, 25, 26, 27 พฤศจิกายน 2563-