การให้การรับรอง (Certified service)

หลักสูตร “มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) และการประยุกต์ใช้ให้เกิดความยั่งยืน” วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565

หลักสูตร “มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) และการประยุกต์ใช้ให้เกิดความยั่งยืน” วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565

หลักสูตร “Eco Factory for Waste Processor” วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง

หลักสูตร “Eco Factory for Waste Processor” วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง

งานสัมมนา “แนวทางการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ด้วยมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565

งานสัมมนา “แนวทางการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ด้วยมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565

เชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2565

เชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2565

ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตรอบรมด้านน้ำและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรที่ 5 ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม

ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตรอบรมด้านน้ำและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรที่ 5 ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม

งานสัมมนา “แนวทางการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ด้วยมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” วันที่ 21 ตุลาคม 2565

งานสัมมนา “แนวทางการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ด้วยมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” วันที่ 21 ตุลาคม 2565

การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ บริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน)

การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ บริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมทั้งกรุงเทพมหานคร และสำนักการระบายน้ำ ลงพื้นที่ศึกษาคลองต้นแบบ (คลองยายสุ่น)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมทั้งกรุงเทพมหานคร และสำนักการระบายน้ำ ลงพื้นที่ศึกษาคลองต้นแบบ (คลองยายสุ่น)

E-Learning ใหม่!  Business and GHG Emission Reduction-ธุรกิจกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก SET ร่วมกับ ก.ล.ต. มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ และ อบก. ขอเชิญองค์กรธุรกิจและผู้สนใจ พบกับความรู้พื้นฐานเรื่องธุรกิจกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

E-Learning ใหม่! Business and GHG Emission Reduction-ธุรกิจกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก SET ร่วมกับ ก.ล.ต. มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ และ อบก. ขอเชิญองค์กรธุรกิจและผู้สนใจ พบกับความรู้พื้นฐานเรื่องธุรกิจกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

สนส. หารือแนวทางดำเนินงานจากที่มีการผลักดันปรับปรุงเกณฑ์ Eco Factory

สนส. หารือแนวทางดำเนินงานจากที่มีการผลักดันปรับปรุงเกณฑ์ Eco Factory

ประกาศผลให้การรับรองวอเตอร์ฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์ การประชุมคณะกรรมการให้การรับรองวอเตอร์ฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์ครั้งที่ 4-1/2564 วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564

ประกาศผลให้การรับรองวอเตอร์ฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์ การประชุมคณะกรรมการให้การรับรองวอเตอร์ฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์ครั้งที่ 4-1/2564 วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564

สนส. จับมือกรมทรัพยากรน้ำบาดาลหนุนภาคอุตสาหกรรมเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น…

สนส. จับมือกรมทรัพยากรน้ำบาดาลหนุนภาคอุตสาหกรรมเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น…

WEIS TALK


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.