การให้การรับรอง (Certified service)

ขอเชิญสมัครอบรม หลักสูตร “แนวทางการจัดการลดก๊าซเรือนกระจก และการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร” วันที่ 14-15 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องพาโก้ สกาย โรงแรม เดอะ พาโก้ ดีไซด์ จังหวัดภูเก็ต

ขอเชิญสมัครอบรม หลักสูตร “แนวทางการจัดการลดก๊าซเรือนกระจก และการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร” วันที่ 14-15 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องพาโก้ สกาย โรงแรม เดอะ พาโก้ ดีไซด์ จังหวัดภูเก็ต

ขอเชิญสมัครอบรม หลักสูตร “แนวทางการจัดการลดก๊าซเรือนกระจก และการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร” นที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 – 16.00 น.  ณ ห้องโชติกา ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรัลเพลส สมุทรสาคร

ขอเชิญสมัครอบรม หลักสูตร “แนวทางการจัดการลดก๊าซเรือนกระจก และการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร” นที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องโชติกา ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรัลเพลส สมุทรสาคร

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและผู้สนใจด้าน Circular Economy  และ Envronmental innovative solutions

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและผู้สนใจด้าน Circular Economy และ Envronmental innovative solutions

ขอเชิญสมัครหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต วันที่ 20,21,27,28 เมษายน 2567 และ 4 พฤษภาคม 2567

ขอเชิญสมัครหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต วันที่ 20,21,27,28 เมษายน 2567 และ 4 พฤษภาคม 2567

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.) ได้จัดงาน “Thailand’s SDGs Hackathon ระดมความคิด พิชิตความยั่งยืน” ในห้วงเดือนกุมภาพันธ์ 2567

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.) ได้จัดงาน “Thailand’s SDGs Hackathon ระดมความคิด พิชิตความยั่งยืน” ในห้วงเดือนกุมภาพันธ์ 2567

ขอเชิญสมัครอบรม หลักสูตร Industrial Thermal System Optimization (TSO) วันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ ห้องประชุมดวงกมล ชั้น 2 โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญสมัครอบรม หลักสูตร Industrial Thermal System Optimization (TSO) วันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมดวงกมล ชั้น 2 โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร

ผลการประชุมขึ้นทะเบียนสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามข้อกำหนดฉลาก ECO PLUS ครั้งที่ 3-4/2566 (รอบชี้แจ้งประเด็นเพิ่มเติม)

ผลการประชุมขึ้นทะเบียนสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามข้อกำหนดฉลาก ECO PLUS ครั้งที่ 3-4/2566 (รอบชี้แจ้งประเด็นเพิ่มเติม)

ผลการประชุมขึ้นทะเบียนสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามข้อกำหนดฉลาก ECO PLUS ครั้งที่ 3-4/2566

ผลการประชุมขึ้นทะเบียนสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามข้อกำหนดฉลาก ECO PLUS ครั้งที่ 3-4/2566

ร่วมรักษ์โลกของเรากับแอปเดียวเขียวทั่วไทย (Green Card Application)

ร่วมรักษ์โลกของเรากับแอปเดียวเขียวทั่วไทย (Green Card Application)

ร่วมสนุกและร่วมรักษ์โลกของ […]

International Framework for Eco-industrial Park หลักสูตร ระบบการจัดการพลังงานและการประหยัดพลังงานในโรงงาน วันที่ 1-2 มิถุนายน 2566 ภายใต้โครงการ “โครงการประยุกต์ใช้หลักการเอื้อประโยชน์ร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชน และการใช้สารเคมีอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่มุ่งสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเลิกใช้สารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน”

International Framework for Eco-industrial Park หลักสูตร ระบบการจัดการพลังงานและการประหยัดพลังงานในโรงงาน วันที่ 1-2 มิถุนายน 2566 ภายใต้โครงการ “โครงการประยุกต์ใช้หลักการเอื้อประโยชน์ร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชน และการใช้สารเคมีอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่มุ่งสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเลิกใช้สารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน”

International Framework for Eco-industrial Park หลักสูตร การประยุกต์ใช้ RECP ในการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ภายใต้โครงการ “โครงการประยุกต์ใช้หลักการเอื้อประโยชน์ร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชน และการใช้สารเคมีอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่มุ่งสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเลิกใช้สารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน”

International Framework for Eco-industrial Park หลักสูตร การประยุกต์ใช้ RECP ในการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ภายใต้โครงการ “โครงการประยุกต์ใช้หลักการเอื้อประโยชน์ร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชน และการใช้สารเคมีอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่มุ่งสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเลิกใช้สารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน”

ผลการประชุมขึ้นทะเบียนสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามข้อกำหนดฉลาก ECO PLUS ครั้งที่2-4/2566 วันที่ 30 พ.ค. 66

ผลการประชุมขึ้นทะเบียนสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามข้อกำหนดฉลาก ECO PLUS ครั้งที่2-4/2566 วันที่ 30 พ.ค. 66

WEIS TALK


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.