การให้การรับรอง (Certified service)

ขอเชิญสมัครอบรมสัมมนา ระบบการจัดการพลังงานและการประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2567 เวลา 08.30 – 16.00 น.  ณ โรงแรม โกลเด้น ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง

ขอเชิญสมัครอบรมสัมมนา ระบบการจัดการพลังงานและการประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2567 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ โรงแรม โกลเด้น ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง

กลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม ร่วมมือกับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จัดสัมมนาเรื่อง “ขับเคลื่อนนวัตกรรมไทย สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” วันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 9:00-17:00 น. ที่ อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3

กลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม ร่วมมือกับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จัดสัมมนาเรื่อง “ขับเคลื่อนนวัตกรรมไทย สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” วันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 9:00-17:00 น. ที่ อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3

นับถอยหลังอีก 7 วัน อบรมการสื่อสารอีเมลภาษาอังกฤษทางธุรกิจ ที่สัมฤทธิ์ผลและประทับใจ และเจาะลึกการเขียนอีเมลภาษาอังกฤษทางธุรกิจเชิงปฏิบัติการ วันที่ 26 -27 มี.ค 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น.

นับถอยหลังอีก 7 วัน อบรมการสื่อสารอีเมลภาษาอังกฤษทางธุรกิจ ที่สัมฤทธิ์ผลและประทับใจ และเจาะลึกการเขียนอีเมลภาษาอังกฤษทางธุรกิจเชิงปฏิบัติการ วันที่ 26 -27 มี.ค 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น.

ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตรอบรมด้านน้ำและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 27 – 29 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน

ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตรอบรมด้านน้ำและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 27 – 29 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน

ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการพัฒนาน้ำบาดาลภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้มีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2567 ณ จัดถ่ายทอดออนไลน์จาก ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ซอยท่านผู้หญิงพหล ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการพัฒนาน้ำบาดาลภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้มีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2567 ณ จัดถ่ายทอดออนไลน์จาก ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ซอยท่านผู้หญิงพหล ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตรอบรมด้านน้ำและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรผู้ควบคุมระบบมลพิษอากาศ ระหว่างวันที่ 18 – 22 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน

ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตรอบรมด้านน้ำและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรผู้ควบคุมระบบมลพิษอากาศ ระหว่างวันที่ 18 – 22 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน

ผลการประชุมขึ้นทะเบียนสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามข้อกำหนดฉลาก ECO PLUS ครั้งที่ 3-4/2566 (รอบชี้แจ้งประเด็นเพิ่มเติม)

ผลการประชุมขึ้นทะเบียนสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามข้อกำหนดฉลาก ECO PLUS ครั้งที่ 3-4/2566 (รอบชี้แจ้งประเด็นเพิ่มเติม)

ผลการประชุมขึ้นทะเบียนสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามข้อกำหนดฉลาก ECO PLUS ครั้งที่ 3-4/2566

ผลการประชุมขึ้นทะเบียนสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามข้อกำหนดฉลาก ECO PLUS ครั้งที่ 3-4/2566

ร่วมรักษ์โลกของเรากับแอปเดียวเขียวทั่วไทย (Green Card Application)

ร่วมรักษ์โลกของเรากับแอปเดียวเขียวทั่วไทย (Green Card Application)

ร่วมสนุกและร่วมรักษ์โลกของ […]

International Framework for Eco-industrial Park หลักสูตร ระบบการจัดการพลังงานและการประหยัดพลังงานในโรงงาน วันที่ 1-2 มิถุนายน 2566 ภายใต้โครงการ “โครงการประยุกต์ใช้หลักการเอื้อประโยชน์ร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชน และการใช้สารเคมีอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่มุ่งสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเลิกใช้สารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน”

International Framework for Eco-industrial Park หลักสูตร ระบบการจัดการพลังงานและการประหยัดพลังงานในโรงงาน วันที่ 1-2 มิถุนายน 2566 ภายใต้โครงการ “โครงการประยุกต์ใช้หลักการเอื้อประโยชน์ร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชน และการใช้สารเคมีอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่มุ่งสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเลิกใช้สารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน”

International Framework for Eco-industrial Park หลักสูตร การประยุกต์ใช้ RECP ในการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ภายใต้โครงการ “โครงการประยุกต์ใช้หลักการเอื้อประโยชน์ร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชน และการใช้สารเคมีอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่มุ่งสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเลิกใช้สารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน”

International Framework for Eco-industrial Park หลักสูตร การประยุกต์ใช้ RECP ในการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ภายใต้โครงการ “โครงการประยุกต์ใช้หลักการเอื้อประโยชน์ร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชน และการใช้สารเคมีอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่มุ่งสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเลิกใช้สารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน”

ผลการประชุมขึ้นทะเบียนสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามข้อกำหนดฉลาก ECO PLUS ครั้งที่2-4/2566 วันที่ 30 พ.ค. 66

ผลการประชุมขึ้นทะเบียนสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามข้อกำหนดฉลาก ECO PLUS ครั้งที่2-4/2566 วันที่ 30 พ.ค. 66

WEIS TALK


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.